20-té výročí partnerství Vyškova s německým Döbelnem

U příležitosti 20-tého výročí partnerství Vyškova s německým Döbelnem navštívili žáci SŠZZE Vyškov, za podpory města Vyškova, ve dnech 13. do 17. června partnerské město Döbeln. Skupina 14 žáků doprovázená místní studentkou Jessicou a panem Uwem Reinwardtem poznávala město a přilehlý region Saska.

Žáci se svými pedagogy navázali kontakty s místním Leasing-gymnáziem, byli přátelsky přijati na döbelnské radnici, projeli se na místní koněspřežce a zúčastnili se, spolu se zástupci města Vyškova, tradičních oslav města Döbelnu. Během pobytu žáci poznávali také pamětihodnosti nedalekých saských měst. V Lipsku navštívili Památník bitvy národů Lipska, místní univerzitu, kostel Svatého Tomáše, místo kde žil, hrál a komponoval J. S. Bach, …

V Míšni, středověké metropoli Saska, mohli obdivovat, nejen výrobu věhlasného míšeňského porcelánu v místní manufaktuře, ale i hrad se starobylou gotickou katedrálou a výhlídkou na řeku Labe. Naučně poznávací pobyt završila návštěva historického centra Drážďan, novověké metropole Saska. V barokní obrazárně Zwinger žáci navštívili aktuální výstavu Sixtinské madony od Rafaela Santi a měli možnost na vlastní oči obdivovat, dnes již věhlasné, rafaelovské anděly.

Žáci byli rádi, že si mohli procvičit svoji znalost jazyků v jiné zemi. Našli si zde nové přátele, získali řadu informací a zažili i spoustu legrace. Všichni zúčastnění si uvědomovali význam spolupráce s partnerským městem Döbelnem, oceňovali přívětivost zdejších obyvatelů a byli rádi, že mohou navázat a pokračovat v 20-ti leté tradici.                       

Vlasta Michlíčková, Lenka Alánová, Adriana Straková, Lenka Šebková

 

  

Nezařazené