Adaptační pobyt 1. ročníků gymnázia

Setkat se je začátek, zůstat spolu je pokrok, ale pracovat společně je úspěch.“ (Henry Ford)

 

Začátkem září jsme se my, studenti 1. A a 1. B, zúčastnili adaptačního kurzu na základně Maliná poblíž Ruprechtova.

Cílem našeho pobytu bylo především seznámit se jinak než ve školním prostředí, nastavit pravidla našeho čtyřletého soužití. Poznat, jak naši noví spolužáci reagují v modelových situacích, které pro nás vedoucí z DDM nastavili.

Vyzkoušeli jsme si mnoho her, jež nám pomohly stmelit kolektiv, naučit se naslouchat, tolerovat jiné názory či najít si nové kamarády. Pobyt nám pomohl jak seznámit se mezi sebou, tak poznat naše třídní učitelky Mgr. Janu Posoldovu a Mgr. Gabrielu Vrbackou. Součástí pobytu byla i geografická exkurze do Josefovského údolí zorganizovaná za spolupráce s ekologickým centrem v Krásensku a pod odborným dohledem vyučující zeměpisu Mgr. Renaty Máslové. Celý adaptační pobyt lektorsky zabezpečovali vedoucí z DDM Vyškov. I těm moc děkujeme za tři příjemné dny.

Za obě třídy Kateřina Špaková, 1. B

Nezařazené