Najdete nás i na webu ARCDAT Praha

Naše Gymnázium je jednou z mála škol, kde si žáci můžou vyzkoušet technologie GIS-ESRI. Tvorba map, práce s GPS, terénní mapování, zpracování dat se učí nejen v hodinách zeměpisu, ale i v nepovinném předmětu GIS. Letos se zapojíme do celosvětové akce „Dne geografických informačních systémů“ – GIS DAY 2012, který na naší škole proběhne 15. listopadu.

http://www.arcdata.cz/oborova-reseni/gis-v-oborech/vzdelavani/zakladni-a-stredni-skolstvi/kde-uz-zacali/