Výstava Jiřího Davida v Brně

Páteční odpolední vyučování dne 11. září se pro nás, studenty výtvarného semináře, neslo v netradičním duchu. Zamířili jsme totiž do brněnské Moravské galerie na výstavu známého českého umělce Jiřího Davida. Celkový dojem z výstavy a všechno to, co jsme zde měli možnost vidět, lze jen těžko popsat na pár řádků. Veškeré exponáty, ať už šlo o abstraktní obrazy, mnohdy až výstřední fotografie nebo šokující objektovou tvorbu (např.: dřevěná podobizna Ježíše Krista tonoucí v kbelíku s motorovým olejem, modely lidských embrií válející se v řadě na podlaze nebo kombinace posmrtné fotografie Marilyn Monroe a jejího půvabného hlasu linoucího se ze tří záchodových mís zavěšených níže), čestně reprezentovali pojem moderní umění. Bylo snadné pozorovat, jak se i naše malá skupina dělí na dva tábory rozdílných názorů, jak už to umění dokáže s lidmi po celém světě. Ve většinové vlně nadšení se mezi námi objevili i jednotlivci přesvědčení o tom, že mnohá z děl nelze za umění vůbec považovat. Po tomto netradičním zážitku nás čekala ještě prohlídka další expozice s díly významných českých malířů 20. století, které jsme již teoreticky poznali v hodinách výtvarného semináře v loňském školním roce. Kombinace těchto dvou výstav pro nás byla zajisté velmi přínosnou a umožnila nám v praxi sledovat vývoj výtvarného projevu českých umělců od dob minulých k současnosti.

Hana Vrtílková, 4.B

Nezařazené