Přírodovědná praktika 2009/2010

První dva týdny se jako už tradičně konala přírodopisná praktika nejmladších studentů naší školy – primánů. Akce, na kterou děti dlouho vzpomínají, má za úkol nejen seznámit studenty se základy zkoumání přírody a orientace v terénu, ale hlavně prostřednictvím her a vzájemné spolupráce dospět k seznamování a poznávání se v rámci třídy navzájem.

Nejen učitelé, ale i studenti vyšších ročníků si pro primány připravili spoustu aktivit, které k tomuto zpevňování kolektivu pomáhaly. Kromě biologického projektu, exkurze do Moravského krasu, zeměpisné soutěže po Ruprechtově, byly děti nadšeny ze stezky odvahy, diskotéky a her, které nachystali jejich starší spolužáci, kterým patří velký dík. Pobyt obou tříd byl završen konferencí, na které studenti prezentovali výsledky svého snažení zástupcům vedení školy. Domů se všichni vraceli bohatší o nové zkušenosti a plni dojmů a nezapomenutelných společných zážitků.

Přírodovědná praktika prim byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009, Jihomoravským krajem v rámci projektu „Jak na život“, Městem Vyškov v rámci grantu „Praktická výuka přírodovědných předmětů“ a Občanským sdružením Gymnázia Vyškov.

Nezařazené