VV – Nižší gymnázium

Cílem předmětu výtvarná výchova je rozvoj psychomotorických dovedností studentů. Vede ho k samostatnému tvůrčímu myšlení a estetickému cítění. Témata jsou vybírána v návaznosti na ostatní naukové předměty.

Časová dotace výtvarné výchovy jsou dvě hodiny týdně v primě a sekundě a po jedné hodině v tercii a kvartě. Hodiny probíhají v učebně VV a studenti se v nich seznamují se základy různých výtvarných technik. Součástí vyučování je i teoretická část, ve které se doplňují znalosti o dějinách umění, jejichž základ student získá v hodinách dějepisu.

Součástí vyučování jsou i návštěvy výstav a diskuse nad uměleckými díly.

V rámci předmětu výtvarné výchovy se pořádá i soutěž Ekomóda.