Informace pro žáky budoucích 1. ročníků SOŠ

Schůzky s rodiči žáků budoucích prvních ročníků jsou naplánovány na 7.  června – viz https://www.gykovy.cz/2023-04-30-schuzky-s-rodici-budoucich-prvnich-rocniku/.  

Výuka ve školním roce 2023/24 začíná 4. září 2023 v kmenových třídách. Rozpis kmenových tříd bude vyvěšen ve vestibulu školy. Aktuální informace k výuce jsou dostupné v LMS kurz Info.

Dokumenty ke stažení:

Adaptační pobyty 1. ročníků

Žáci 1. ročníků se zúčastní v září adaptačního pobytu, který pro naši školu pořádá organizace Podané ruce.

Propozice ke stažení zde.

Přílohy