VV – Vyšší gymnázium

Předmět výtvarná výchova má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání žáků v kontextu s ostatními, převážně naukovými předměty. Spojuje všeobecné znalosti žáka s jeho emočním prožitkem, se vztahem k lidem, ke světu a umění. Rozvíjí specifické složky osobnosti zaměřené na vizuální vnímání, obraznost, vyjadřování a komunikaci.

Hodiny výtvarné výchovy probíhají vždy dvě za sebou jednou za čtrnáct dnů. Žáci jsou během výuky seznámeni s výtvarnými osobnostmi a uměleckými díly z průběhu vývoje uměleckých slohů, směrů a stylů. V praktické části pracují různými výtvarnými technikami. Hodiny výtvarné výchovy probíhají v učebně výtvarné výchovy, která je vybavena interaktivní tabulí a jinou audiovizuální technikou. Součástí výuky jsou návštěvy výstav a expozicí dle možností.

Předmět je určen žákům 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia a odpovídajícím třídám osmiletého studia. Na předmět navazuje volitelný předmět Dějiny kultury (od 3. ročníku). Z předmětu výtvarná výchova lze skládat maturitní zkoušku.