MA – Vyšší gymnázium

Matematika má schopnost odrážet a modelovat všechny procesy myšlení a možná všechnu vědu. Přestože vždy byla velmi užitečná, dnes to platí mnohem více než kdy jindy. Je dokonce možno říci, že matematika byla nezbytná pro dobytí přírody člověkem a pro rozvoj celého lidstva tím, že utvářela jeho způsoby myšlení. Sledujeme-li historii lidské zvídavosti a hledání pravdy, pak všude, ať se dostaneme sebehlouběji, vidíme, že lidé matematiku pěstovali, opatrovali a vyučovali ji, aby tím zaručili její předávání dalším generacím. Považovali ji za nejúplnější vyjádření rozumového obrazu vnějšího světa a zároveň za ztvárnění lidské touhy vyzkoušet možnosti vlastních myšlenkových pochodů.

Kac, M.,Ulam, S. M.: Matematika a logika. Praha, SNTL, 1977

Matematika se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého gymnázia. Ve čtyřletém gymnáziu a v zaměření Gate osmiletého gymnázia je jedna hodina týdně dělená.  Žáci třetích ročníků a septim, čtvrtého ročníku a oktávy si mohou zvolit dvouhodinový seminář z matematiky, cvičení z matematiky nebo deskriptivní geometrii. V rámci volitelného bloku ve čtvrtém ročníku a oktávě je možné si zvolit ještě další z předmětů vyučovaných dvě hodiny týdně – Technické kreslení a Užitou matematiku.