MA – Učebnice

V nižších ročnících osmiletého studia se vyučuje podle řady učebnic nakladatelství Prometheus J. Herman a kol. Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií.
Učebnice jsou zapůjčovány bezplatně.

Prima

M1a
M1b
M1c
M1d

Sekunda

M2a
M2b
M2c
M2d

Tercie

M3a
M3b
M3c
M3d
M3e

Kvarta

M4a
M4b
M4c
M4d

Vyšší gymnázium

Ve všech ročnících čtyřletého gymnázia a v kvintě – oktávě osmiletého gymnázia se používají povinně pracovní sešity učebnicové řady Matematika pro střední školy nakladatelství Didaktis, učebnice jsou pouze doporučené. K dispozici jsou všechny klíče k úlohám pracovních sešitů na stránkách Didaktisu
http://www.didaktis.cz/article.asp?nArticleID=242&nDepartmentID=206&nLanguageID=1

1. ročník a kvinta

Povinná literatura

 • Bušek, Calda: Základní poznatky z matematiky
 • Boček, Charvát: Rovnice a nerovnice
 • Janeček: Výrazy, rovnice a nerovnice – sbírka

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přímacím zkouškám na VŠ
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II.

 

2. ročník a sexta

Povinná literatura

 • Pomykalová: Planimetrie
 • Odvárko: Funkce
 • Sbírka: Funkce
 • Odvárko: Goniometrie
 • Odvárko: Goniometrie – sbírka 
 • Janeček: Výrazy, rovnice a nerovnice – sbírka

    

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Matematika v úlohách I., II. – Polák

   

3. ročník a septima

Povinná literatura

 • Pomykalová: Planimetrie
 • Pomykalová: Stereometrie
 • Kočandrle: Analytická geometrie
 • Bušek: Analytická geometrie – sbírka
Analytická geometrie - sbírka

   

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky 
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II. 

   

4. ročník a oktáva

Povinná literatura

 • Odvárko: Posloupnosti a řady
 • Calda: Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
 • Odvárko: Posloupnosti a řady – sbírka

 

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polék: Přehled středoškolské matematiky 
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II.

 

Seminář – 3. ročník a septima

Povinná literatura

 • Novák: Komplexní čísla 
 • Kočandrle: Analytická geometrie
 • Bušek: Analytická geometrie – sbírka
Analytická geometrie - sbírka

   

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky
 • Polák: ředoškolská matematika v úlohách I., II.

 

Seminář – 4. ročník a oktáva

Povinná literatura

 • Hrubý: Diferenciální a integrální počet 
Diferenciální a integrální počet

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II.
Sbírka příkladů
Polák 1
Polák 1 sbírka
Polák 2 sbírka

 

Technické kreslení – 4. ročník a oktáva

Povinná literatura

 • Kletečka, Fořt: Technické kreslení 

Užitá matematika – 4. ročník a oktáva

Doporučená literatura

 • učebnice matematiky pro gymnázia pro 1.-3. ročník, kvintu až oktávu