IN – Nižší gymnázium

  • Výuka probíhá v dělených skupinách v odborných učebnách vybavených moderní výpočetní technikou, která je pravidelně obnovována a doplňována.
  • Předmět je vyučován v každém ročníku. V zaměření Gate se třída dělí na skupiny.
  • Osnovy předmětu jsou koncipovány tak, aby studenti dokázali úspěšně vyhledávat, efektivně zpracovávat a publikovat informace, ovládat kancelářské programy a program pro úpravu grafiky a aby zvládli základy algoritmizace problémů.
  • Na výuku informatiky na nižším stupni navazuje výuka v kvintě a sextě vyššího gymnázia, kde jsou znalosti a dovednosti z nižšího gymnázia dále prohlubovány a rozvíjeny.
  • Pro studium předmětu je intenzivně využíváno e-learningové prostředí Moodle, v němž studenti najdou podklady ke studiu, úkoly, zkušební testy, diskusní fóra, ankety apod. Také je možnost využívat školní google účet včetně jeho aplikací (např. google disk).