IN – Vyšší gymnázium

  • Výuka probíhá v dělených skupinách v odborných učebnách vybavených moderní výpočetní technikou, která je pravidelně obnovována a doplňována.
  • V 1. ročníku a kvintě je předmět dotován 2 hodinami týdně a je zaměřen na základy práce s počítačem princip činnosti počítače, hardware, software, práce v kancelářských aplikacích, grafickém editoru a publikování na webu.
  • Ve 2. ročníku a sextě je předmět také dotován 2 hodinami týdně a je zaměřen na pokročilou práci v kancelářských aplikacích, zpracování videa, 3D grafiku spojenou s tiskem na 3D tiskárně a základy programování s využitím programovatelných robotů.
  • V 4. ročníku je časová dotace 1 hodina týdně a je zaměřen na systematizaci a prohloubení předchozího učiva, databáze, historii a nové trendy v oblasti informačních technologií.
  • Na tento předmět dále navazuje volitelný Seminář z informatiky pro 3. a 4. ročník (1-letý nebo 2-letý) a volitelný předmět Technické kreslení pro 4. ročník.
  • Pro studium předmětu je intenzivně využíváno e-learningové prostředí Moodle, v němž studenti najdou podklady ke studiu, úkoly, zkušební testy, diskusní fóra, ankety apod. Také je možnost využívat školní google účet včetně jeho aplikací (např. google disk).