FY – Vyšší gymnázium

Vyučovací předmět Fyzika je vyučován povinně v 1. – 3. ročníku čtyřletého gymnázia a odpovídajících ročnících osmiletého gymnázia. Součástí výuky jsou laboratorní cvičení.

Individuální profilaci žáků umožňuje od 3. ročníku (septimy) volitelný předmět – Seminář z fyziky. Ve 4. ročníku (oktávě) je předmět Fyzika nabízen jako volitelný blok.

Výuka probíhá v odborné učebně fyziky vybavené audiovizuální technikou a fyzikální laboratoři.