BI – Nižší gymnázium

Biologie je jednou z povinných součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět integruje vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Člověk a svět práce. Obsah učiva je strukturován tak, aby si v průběhu vzdělávání studenti vytvořili ucelenou základní představu o vztazích mezi živou a neživou přírodou, seznámili se s mnohotvárnými formami života na Zemi a naučili se správně chápat spjatost člověka a jeho života s přírodou a jejími zákonitostmi.

Biologie je vyučována ve všech ročnících. Výuka probíhá v odborné učebně.

V primě se studenti účastní přírodovědného praktika, které je koncipováno jako projektový týden, při kterém se studenti věnují „přírodovědnému výzkumu“ v konkrétní krajině. 

V tercii je součástí učebního plánu tématika 1. pomoci a uskutečňuje se projekt První pomoc s Rychlou záchrannou službou Vyškov.

Studenti kvarty se účastní zeměpisně-biologického praktika, jehož nedílnou součástí je geologické studium regionální krajiny a trvale udržitelného života (domácí ekologie).

Výuka je rozšířena o nepovinný kroužek Teraristika, který rozšiřuje praktické dovednosti studenta. Je zaměřen na chov plazů (hadů, ještěrů a želv).