MA – Učebnice

V nižších ročnících osmiletého studia se vyučuje podle řady učebnic nakladatelství Prometheus J. Herman a kol. Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií.
Učebnice jsou zapůjčovány bezplatně.

Prima

M1a M1b M1c M1d

Sekunda

M2a M2b M2c M2d

Tercie

M3a M3b M3c M3d M3e

Kvarta

M4a M4b M4c M4d

Vyšší gymnázium

Ve všech ročnících čtyřletého gymnázia a v kvintě – oktávě osmiletého gymnázia se používají povinně pracovní sešity učebnicové řady Matematika pro střední školy nakladatelství Didaktis, učebnice jsou pouze doporučené. K dispozici jsou všechny klíče k úlohám pracovních sešitů na stránkách Didaktisu
http://www.didaktis.cz/article.asp?nArticleID=242&nDepartmentID=206&nLanguageID=1

 

 

1. ročník a kvinta

Povinná literatura

 • Bušek, Calda: Základní poznatky z matematiky
 • Boček, Charvát: Rovnice a nerovnice
 • Janeček: Výrazy, rovnice a nerovnice – sbírka

Základní poznatky z matematikyRovnice a nerovniceSbírka - janeček

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přímacím zkouškám na VŠ
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II.

Sbírka příkladůPolák 1Polák 1 sbírkaPolák 2 sbírka

2. ročník a sexta

Povinná literatura

 • Pomykalová: Planimetrie
 • Odvárko: Funkce
 • Sbírka: Funkce
 • Odvárko: Goniometrie
 • Odvárko: Goniometrie – sbírka 
 • Janeček: Výrazy, rovnice a nerovnice – sbírka

Základní poznatky z matematiky Funkce Funkce - sbírka Goniometrie Goniometrie - sbírka

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Matematika v úlohách I., II. – Polák

Sbírka příkladů Polák 1 Polák 1 sbírka Polák 2 sbírka

3. ročník a septima

Povinná literatura

 • Pomykalová: Planimetrie
 • Pomykalová: Stereometrie
 • Kočandrle: Analytická geometrie
 • Bušek: Analytická geometrie – sbírka

Základní poznatky z matematiky Stereometrie Analytická geometrie Analytická geometrie - sbírka

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky 
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II. 

Sbírka příkladů Polák 1 Polák 2 sbírka Polák 1 sbírka

4. ročník a oktáva

Povinná literatura

 • Odvárko: Posloupnosti a řady
 • Calda: Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
 • Odvárko: Posloupnosti a řady – sbírka

Posloupnosti a řadyKombinatorika, pravděpodobnost a statistikaPosloupnosti - sbírka

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polék: Přehled středoškolské matematiky 
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II.

Sbírka příkladůPolák 1Polák 1 sbírkaPolák 2 sbírka

Seminář – 3. ročník a septima

Povinná literatura

 • Novák: Komplexní čísla 
 • Kočandrle: Analytická geometrie
 • Bušek: Analytická geometrie – sbírka

 Komplexní čísla Analytická geometrie Analytická geometrie - sbírka

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky
 • Polák: ředoškolská matematika v úlohách I., II.

Sbírka příkladůPolák 1Polák 2 sbírkaPolák 1 sbírka

Seminář – 4. ročník a oktáva

Povinná literatura

 • Hrubý: Diferenciální a integrální počet 

Diferenciální a integrální počet

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II.

Sbírka příkladůPolák 1Polák 1 sbírkaPolák 2 sbírka

 

Technické kreslení – 4. ročník a oktáva

Povinná literatura

 • Kletečka, Fořt: Technické kreslení 

  tk

Užitá matematika – 4. ročník a oktáva

Doporučená literatura

 • učebnice matematiky pro gymnázia pro 1.-3. ročník, kvintu až oktávu