LJ – Učebnice

  • SEINEROVÁ, Vlasta. Latina: úvod do latinské terminologie : pro střední školy se zdravotnickým zaměřením. Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978–80–7168–999–7.