FJ – Učebnice

3. ročník

  • BERTHET .[ET.ALL.], Annie.[et.all.], Yolanda RENNES, Marie-Françoise VIGNAUD, Jana BÍROVÁ a Stéphane TARDY. Alter ego A1: francouzština pro každého. Coll. 5, Ed. 1. Paris: Hachette, 2006, sv. Nová maturita (INFOA). ISBN 978-201-1554-208.
  • BERTHET, Annie, HUGOT, Catherine, SAMPSONIS, Béatrix a kol. 2006. Alter ego: Cahier d´activités.  Coll. 5, Ed. 1. Paris: Hachette. ISNB 978-201-1554-215.

 

  • BERTHET, A. – DAILL, E. – HUGOT, C. 2013. Alter ego 2 plus: Livre d´éleve. Hachette. ISNB 978-201-1558-121.
  • BERTHET, A. – DAILL, E. – HUGOT, C. 2013. Alter ego 2 plus: Cahier d´activités. Hachette. ISNB 978-201-1558-138.

Septima

  • BOSQUET, Michèle, Yolanda RENNES, Marie-Françoise VIGNAUD, Jana BÍROVÁ a Stéphane TARDY. Quartier libre 2: livre de l’élève et Cahier d’activités : [francúzština pre stredné školy]. 1. vyd. Praha: Klett, 2011, 2 sv. Nová maturita (INFOA). ISBN 978-80-7397-076-5.
  • BOURDAIS, Danièle a Pat DUNN. Francouzština: maturitní příprava. Dubicko: INFOA, 2010, sv. Nová maturita (INFOA). ISBN 978-80-7240-721-7.

Oktáva

  • BOURDAIS, Danièle a Pat DUNN. Francouzština: maturitní příprava. Dubicko: INFOA, 2010, sv. Nová maturita (INFOA). ISBN 978-80-7240-721-7.

 

Doporučená literatura do francouzské konverzace

  • Jana Čepčányová: Reálie frankofonních zemí, Nakladatelství Fraus
  • Olga Velíšková, Eva Špinková: Parlons français! Francouzská konverzace pro střední školy a pro praxi. Nakladatelství Leda
  • Tomáš Klinka a kolektiv, Francouzština, otázky a odpovědi nejen k maturitě, Nakladatelství Infoa

Reálie frankofonních zemí   Parlons français!