Мы хорошо говорим по-русски

Мы xopoшо говорим по-русски

Dne 27.2. 2023 se konalo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce kategorie SŠ II, ve kterém studenti předvedli své vynikající znalosti ruského jazyka.

Plynulost projevu, šíře slovní zásoby, gramatická přesnost, schopnost porozumět a spontánně reagovat – to vše hrálo roli při konečném hodnocení.

Vítězkou této kategorie se stala Barbora Kaňová ze třídy 4B.  Na druhém místě se umístila Nela Dubská ze 4.B a na místě třetím Marek Vojáček  ze 4.B.

Postupujícím držím palce do krajského kola. Všem účastníkům děkuji za svědomitou přípravu a přeji mnoho zdaru (nejen) v dalším studiu ruštiny.

Mgr. Eva Vlčková