Мы говорим по-русски…

Ve dnech 12.2. a 13.2. 2020 se konala školní kola konverzační soutěže v ruském jazyce kategorie SŠ I, SŠ II a SŠ III.

Vítězi těchto kategorií se stali:

  • Kategorie SŠ I – Vladimír Dostál, 6XA
  • Kategorie SŠ II- Adéla Pojezná, 7MA
  • Kategorie SŠ III- Olexandra Stefanyšyn, 6XA

Soutěž se tradičně skládala ze tří částí: poslechu s porozuměním, ústní prezentace vylosovaného tématu a konverzace s porotou na základě zadávaných otázek. Plynulost projevu, šíře slovní zásoby, gramatická přesnost, schopnost porozumět a spontánně reagovat – to vše hrálo roli při konečném hodnocení.

Postupujícím držíme palce do krajského kola. Všem účastníkům děkujeme za svědomitou přípravu a přejeme mnoho zdaru (nejen) v dalším studiu ruštiny.