Projekt pokusného ověřování stupňovitého propojení u zdravotnických oborů

Ošetřovatel – praktická sestra – diplomovaná všeobecná sestra – tyto obory se nově propojí a celková délka studia se pro zájemce zkrátí.

Nově se tak nabízí možnost získat výuční list, maturitní vysvědčení a titul Dis. již za 6 roků.

MŠMT loni spustila projekt pokusného ověřování stupňovitého propojení u zdravotnických oborů. A naše škola se do tohoto projektu od září 2023 zapojí.

Prakticky to znamená, že uchazeč nastoupí do prvního ročníku maturitního oboru 53-41-M/03 Praktická sestra. Na konci třetího ročníku bude mít možnost, bude-li chtít, vykonat závěrečnou zkoušku v oboru vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel. V případě úspěchu získá v tomto oboru výuční list.

Na úspěšném vykonání závěrečné zkoušky nijak nezávisí možnost dalšího studia v oboru praktická sestra a tak i žák, který nevykoná závěrečnou zkoušky úspěšně nebo který ji nekoná vůbec, může pokračovat ve vzdělávání ve 4. ročníku a ukončit jej maturitní zkouškou. 

Pokud se pak maturant rozhodne pokračovat ve studiu oboru Všeobecná diplomovaná sestra na VOŠ, bude moci nastoupit do druhého ročníku a titul DiS. získat ve zkrácené formě již po dvou letech.

Na tento obor bude moci uchazeč nastoupit do 2. ročníku dokonce i podmíněně, v tom případě, že nesloží v prvním termínu společnou (státní) část maturitní zkoušky. Podmínkou je, aby maturitní zkoušku absolvovali nejpozději před ukončením 2. ročníku VOŠ.

Další informace o pokusném ověřování můžete najít na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-stupnoviteho-propojeni