VG 2010/11 Olympiády a soutěže

Olympiády, soutěže

datum

akce

odpovídá

20. 10.

Přírodovědný klokan – 1., 2. ročníky, Q, X

OG, PU

25. 10.

Piškvorky – školní kolo

26. 10.

Olympiáda ŠJ – Mundo Hispano

SK

9. 11.

Piškvorky – oblastní kolo

16. 11.

Olympiáda ŠJ – Mundo Hispano

SK

30. 11.

Internetová matematická olympiáda

OG

2. 12.

Olympiáda ČJ – školní kolo

MN, KK

3. 12.

Piškvorky – krajské kolo

KČ, MB

20. 1.

MO – školní kolo, kategorie B, C

PU

24. 1.

Olympiáda z latiny – školní kolo

VE

26. 1.

Konverzační soutěž RJ – školní kolo

ZZ, MK, VL

31. 1.

Konverzační soutěž NJ – školní kolo

HZ

7. 2.

Soutěž v NJ – oblastní kolo

VE

9. 2.

Olympiáda RJ – krajské kolo

VL

14. 2.

Biologická olympiáda – školní kolo, I. část, kategorie A

HÁ, KČ

17. 2.

Biologická olympiáda – školní kolo, II. část, kategorie A

18. 2.

Konverzační soutěž AJ – okresní kolo

CN

22. 2.

Zeměpisná olympiáda – školní kolo kategorie D

24. 2.

Biologická olympiáda – školní kolo, kategorie B

3. 3.

Konverzační soutěž v NJ – krajské kolo

HZ

9. 3.

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo kategorie D

10. 3.

Konverzační soutěž AJ – krajské kolo

ND

21. 3.

Olympiáda ČJ – krajské kolo

KK

29. 3.

Genius logicus

1. 4.

Školní kolo SOČ

4. 4.

Matematická olympiáda – krajské kolo

PU (MB)

7. 4.

Školní kolo SOČ

8. 4.

Biologická olympiáda – krajské kolo

15. 4.

Ekonomicko-manažerská olympiáda UTB Zlín

ZE

15. 4.

Biologická olympiáda – krajské kolo, kategorie B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiády, soutěže 2010 / 2011 – VG

soutěž

jméno

umístění ve školním kole

umístění v okresním kole

umístění v krajském kole

umístění  v celostátní m kole

Přírodovědný klokan

Klára Fialková, X B
Vítězslav Skřivánek, X A
Michaela Rychnovská, 1. B
Ondrej Žiak, X B

1.

2.

3. – 4.

3. – 4.

 

 

 

Olympiáda ŠJ Mundo Hispano (pro partnerské SŠ MU Brno)

Veronika Dvořáková, O A
Karolína Žďárská, O B
Veronika Myslivcová, O B

1.

2.

3.

finálové kolo:
2. Veronika Dvořáková, O A
 

Olympiáda z latiny

Václav Škvařil, 4. A

1.

 

 

 

Konverzační soutěž AJ

Jan Pitela, X A
Hana Zabloudilová, X A
Barbora Karásková, X A

1.

2.

3.

1.

4.

1.

 

Olympiáda v ČJ

Šárka Navrátilová, O A

Barbora Bezděková, M A

Alice Nohejlová, Q A

Hana Zabloudilová, X A

1.

2.

3. – 4. 
3. – 4.

2.
1.
-
4.

 

 

Zeměpisná olympiáda

Lucie Adlerová, M A

Kateřina Kutálková, M A

Adam Kusák, X B

Petr Řezníček, 4. B

Andrea Kopecká, Q A

Veronika Kapounková, Q A

1.
2.
3.
4.
5. – 6.
5. – 6.

-
3.
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Matematický klokan – junior

Jiří Jireš, Q B

Simona Musilová, Q B

Lukáš Karásek, 1. A

1.

2.

3.

 

 

 

Matematický klokan – student

Bořivoj Hirš, M A

Denisa Medková, 3. B

Petr Holzer, M B

1.

2.

3.

 

 

 

Vyškovský cedník,

2. kategorie 15 – 19 let

Lubomír Richter, M A

Kateřina Vrbacká,M A

Tereza Čejková, 2. B

Tereza Hegerová, 4. A

Silvie Zouharová, O A

1., povídka Život a to ostatní
2., povídka Autobiografie
3., povídka Malířka
3., povídka Druhá šance
čestné uznání a cena poroty, povídka Druhá šance

Olympiáda v RJ

Petra Večeřová, O A

1.

2. – 3.

 

Matematická olympiáda – kategorie B

Vítězslav Skřivánek, X A

Tereza Dvořáková, X A

Petr Podaný, 2. B

1.

2.

3.

není

postup

 

Matematická olympiáda – kategorie C

Jiří Jireš, Q B

Denisa Gottvaldová, 1. A

Jakub Bureš, 1. A

1.

2.

3.

není

 

Fyzikální olympiáda – kategorie C

Ondřej Suchomel, 2. B

Tomáš Urbánek, X A

postup do kraje?

 

 

 

Fyzikální olympiáda – kategorie D

Drahomíra Gurková, 1. A

postup do kraje?

 

 

 

Biologická olympiáda – kategorie A

Kateřina Kutálková, M A

Petra Žujová, 3. B

Zuzana Gottvaldová, 3. B

1.

2.

3.

není

15.

 

Biologická olympiáda – kategorie B

Pavlína Kupková, 1. B

Kateřina Harásková, X A

Aneta Piňosová, X A

 

1.

2.

3.

není

postup

 

Olympiáda v NJ – kategorie III. A

Nikola Fürstová, M A

1. (oblastní kolo)

4.

 

Olympiáda v NJ – kategorie III. B

Veronika Krutílková, 3. A

1. (oblastní kolo)

1.

6.

Slavkovské memento – poezie

Kristián Skoupý, M B

čestné uznání

Slavkovské memento – próza

Monika Tesařová, 1. A

čestné uznání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOČ – 33. ročník

Autor

Název práce

obor

okresní kolo

krajské kolo

celostátní kolo

Kateřina Kutálková, M A

Chemické indikátory

03 chemie

1.

Pavla Božeková, M B

Vývoj štěňat

04 biologie

2.

Veronica Šullová, 2. A

Výskyt mikroorganizmů ve stojatých vodách

04 biologie

1.

 

 

Daniela Holubová, 2. A

Experimentální zjištění fytotoxických vlastností farmakologického přípravku

08 ochrana a tvorba životního prostředí

1.

 

 

Tereza Dvořáková,  Laura Kilianová, Q B

Pozorování průběhu dělení buněk tzv. mitóza

12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

1.

Kamila Šojdrová, 3. B

Hormony – jejich chemie a biologie

12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

3.

Denisa Medková, 3. B

Penicilinová antibiotika

12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

2.

Barbora Bezděková, M A

Program dvou setkání mladých křesťanů na téma Bible

14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

1.

 

 

Kateřina Čermáková, M A

Facebook na vyškovském gymnáziu

14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

2.

Kristián Skoupý, M B

Rozbor díla Stephena Kinga

15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby

1.

 

 

Barbora Hinková, 3. A

Pustiměř a biskupský hrad Melice

 16 historie

1.

 

 

Adéla Kopalová, M A

Markýza de Montespan, madame de Pompadour a jejich srovnání

 16 historie

2.

Antonín Marko, Petr Omelka, 3. B

Wolf The Game

18 Informatika

1.