VG 2010/11 Kronika

Akce školy 2010/2011

 

Z kroniky školy

datum

akce

odpovídá

účast

1. 9.

Slavnostní zahájení školního roku

 

 

3. 9.

Návštěva na přírodovědném praktiku prim, Ruprechtov

 

KM

3. 9.

MČR v atletice družstev, společenské setkání

 

KM

6. 9.

Jednání se senátorem Ing. Ivo Bárkem

KM

 

6. 9.

Provozní porada

KM

všichni zaměstnanci

6. 9.

Slavnostní otevření podchodu

 

KM

9. 9.

Pracovní setkání MěVy, ÚP, KHK JmK

 

KM

10. 9.

Podzimní termín maturitní zkoušky

KM, ČE

KM, ČE, HÁ, KČ

10. 9.

Návštěva na přírodovědném praktiku prim, Ruprechtov

 

KM, VŽ, ŠL

13. 9.

Schůzka mluvčích

ČE, VŽ

 

13. 9.

Srdíčkový den

VK

vybraní studenti

14. – 17. 9.

Adaptační pobyt studentů 1. B na Maliné

KČ, VŽ

1. B

14. 9.

Porada na MKS v rámci projektu Oživlá historie

 

KO

20. 9.

Porada vedení a ZOOS

KM

KM, VŽ, ŠL, KU, ŠT, SK

21. 9.

Provozní porada

KM

všichni zaměstnanci

27. 9.

Ředitelské volno

 

 

29. 9.

Veřejnoprávní kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu Města Vyškova, p. Šenková

KM, VŽ, AP, ZD

 

4. 10.

Kontrola Krajské hygienické stanice

KM, VŽ

 

4. 10.

Provozní porada k MAG

KM, ČE

zadavatelé, komisaři, hodnotitelé

5. 10.

Oživlá historie – porada na MKS

KO

 

5. 10.

Schůze výboru OS

 

BA, KM, MK

8. 10.

Jednání  na  KÚ JmK Brno

KM

 

9. – 10. 10.

Bláto v kopytech – program DDM Vyškov

JN, VŽ

zájemci

11. – 14. 10.

Maturitní generálka

KM, ČE

 

25. 10.

Vyhodnocení personálního auditu – JUDr. Poláková, Mgr. Nespěšný

KM

KM, VŽ, WE, OG, KO, AP, HJ

27. 10.

Schůzka přípravného výboru plesu

KM, VŽ, ČE, ŠL, EP, SS, ET, HE, KO, ZE

1. 11.

Provozní porada

KM, ČE, VŽ

ped. pracovníci

2. 11.

Gaudeamus – veletrh pomaturitního vzdělávání, Brno

ZE

studenti 4. a O

3. 11.

Prezentace gymnázia na ZŠ Nádražní 5

ZE

 

3. 11.

Setkání ředitelů SŠ JmK, ND Brno

KM

 

4. 11.

Schůzka týkající se spolupráce se sdružením Adra

KM

 

5. 11.

Prodloužená hodina tanečních

 

2. A, B, X A, B

8. 11.

Oživlá historie – porada na MKS

KO

 

9. 11.

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí

ZE

ZE, KM

10. 11.

Projekt Šance – veřejná sbírka

ZE

vybraní studenti 2., X

12. 11.

Jednání na MěÚ Vyškov

KO

 

15. 11.

Schůzka předsedů PK

ČE

 

16. 11.

Setkání úspěšných škol s představiteli JmK

KM

Charlota Blunárová, Šárka Navrátilová, O A

16. 11.

Uctění památky 17. listopadu

KM

 

16. 11.

Udílení cen Jana Hona

KM, TU navržených studentů

 

20. 11.

Stužkovací ples v PDA

 

 

22. 11.

Provozní porada a pedagogická rada

KM, ČE, VŽ

všichni zaměstnanci

23. 11.

Jednání na MěÚ Vyškov

KO

 

25. 11.

Třídní schůzky

 

 

26. 11.

Speciální Den otevřených dvěří pro partnerské školy na MU, Brno

ZE

zájemci – maturitní ročníky

29. – 30. 11.

Vyškov v roce 1805 – akce v rámci projektu Oživlá historie

KO, WE

20 studentů

2. – 3. 12.

Asociace ředitelů

KM

 

4. 12.

Dokončená hodina tanečních

 

X A, B

11. 12.

Dokončená hodina tanečních

 

2. A, B

16. 12.

Schůzka mluvčích

ČE, VŽ

 

21. 12.

Mezinárodní Vánoce

SK, KŠ, VL, HZ

4. ročníky, oktávy

22. 12.

British Food – projekt PK AJ

 

3. A, B

17. 1.

Porada vedení školy a předsedů PK

ČE

 

26. 1.

Prezentace slovníku AJ

TO, ZZ

 

26. 1.

Provozní porada a pedagogická rada

KM, ČE, VŽ

všichni zaměstnanci

28. 1.

Ples Gymnázia

 

7. 2.

Porada vedení školy a vedení ZOOS

KM, KU

 

8. 2.

Den otevřených dveří

KM, ČE

 

9. 2.

Jednání s vedením města – ZŠ a SŠ na Vyškovsku

KM

 

9. 2.

Schůzka mluvčích

ČE, VŽ

 

14. 2.

Prezentace UTB Zlín

ZE, KM

studenti 3., M

15. 2.

Den otevřených dveří – nižší gymnázium

KM

 

21. 2.

Porada vedení školy a předsedů PK

ČE

 

3. 3.

Akademie

 

KM, ČE, VŽ, ŠL

23. 3.

Projekt Šance veřejná sbírka pro „děti ulice“

ZE

vybraní studenti 2., X

28. 3.

Porada ke kvintám

ČE, VŽ

ČE, VŽ, DB, HÁ, KU, WE

28. – 30. 3.

Celostátní konference Asociace ředitelů škol, Znojmo

KM

 

30. 3.

Porada ředitelů škol, Brno

KM, ČE

 

4. 4.

Provozní porada

ČE, VŽ

 

4. 4.

Porada k maturitám

ČE

TU maturitních tříd

5. 4.

Přivítání německé delegace – výměnný pobyt, společné posezení

KM, HD, HZ

 

8. 4.

Návštěva na praktiku K A v Krásensku

KM, KO

 

14. 4.

Převzetí ceny za soutěž FotoAkademie, Praha

WE

3 studentky

15. 4.

Fotografování maturitních ročníků

VJ

 

15. 4.

Turnaj v kuželkách ke Dni učitelů