OPVK 1.5 – Podpora výuky cizích jazyků (GYM) – CZ.1.07/1.5.00/34. 0363

Projekt Podpora výuky cizích jazyků

V rámci výzvy OPVK 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách jsme podali projekt zaměřený na zlepšení kvality výuky především cizích jazyků. Celková výše projektu je 1 975 638 Kč, projekt probíhá od 2. 4. 2012 do 1. 4. 2014. V rámci projektu chceme vybavit 9 tříd odpovídající multimediální technikou a  2 třídy také interaktivním systémem e-Beam.  Sedm vyučujících absolvuje zahraniční stáž v délce nejméně 10 dnů. Budou vytvořeny sady vzdělávacích materiálů v rámci šablon II/2 a III/2. Na gymnáziu budou vyučovat lektoři cizích jazyků.

Realizace projektu

1. monitorovací období

V prvním období jsme vypsali výběrové řízení na výpočetní techniku, v první etapě realizace jsme vybavili vyučující cizích jazyků notebooky a do pěti tříd jsme instalovali projektory s ozvučením. Instalovali jsme e-beam a vizualizéry.

Tři vyučující o prázdninách absolvovali vzdělávací pobyt v zahraničí.

2. monitorovací období

Vyučující cizích jazyků začali vytvářet vzdělávací materiály.  Pro žáky nižšího gymnázia byl otevřen předmět Anglická konverzace. Žáci, kteří mají jako druhý cizí jazyk španělštinu, měli navíc hodiny s rodilou mluvčí.

3. monitorovací období

Byly dokončeny první sady vzdělávacích materiálů (šablona III/2), další sady jsou v různém stádiu zpracování. Pokračovala dále výuka Anglické konverzace a hodiny s rodilou mluvčí španělského jazyka. 

4. monitorovací období

Byly dokončeny další sady vzdělávacích materiálů (šablona II/2 a III/2), stále zůstávají další sady v různém stádiu zpracování.  Do výuky anglického, francouzského, německého  a španělského jazyka se nám podařilo najít rodilé mluvčí, kteří pracovali s žáky hodinu týdně.  Čtyři vyučující byli proškoleni na zahraničním kurzu, dva vyučující v krátkodobém tuzemském kurzu.

5. monitorovací období

Byly dokončeny zbývající sady vzdělávacích materiálů. Pokračovala výuka anglického, francouzského, německého  a španělského jazyka s rodilým mluvčím.

1. dubna 2014 byl projekt ukončen.