OPVK 1.5 – Moderní škola (SOŠ) – CZ.1.07/1.500/34.0174

Dne 2.2.2012 byl na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické, Vyškov, náměstí Svobody 50 zahájen projekt „ Moderní škola“  schválený sekcí řízení Operačních programů EU MŠMT.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím metod a forem práce s využitím digitální technologie, na zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků, zvýšení jazykových kompetencí pedagogů a podporu pedagogů při zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na implementaci Standartu finanční gramotnosti v ŠVP. Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky. Škola prostřednictvím projektu získá novou výpočetní techniku.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Identifikace operačního projektu:

 

Číslo operačního programu:

CZ. 1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy:

34

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.5 – unit cost
Číslo prioritní osy:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.1.5

Název oblasti podpory:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.500/34.0174

Celkové náklady projektu: 1 254 472,- Kč