Národní plán obnovy – doučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s obávanými negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 od školního roku 2019/2020 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje další finanční prostředky pro školy na doučování žáků a další resocializační aktivity.
 
Aktivity doučování jsou od 1. 1. 2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 
Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch z důvodu  distanční výuky během pandemie covid-19.
Nejedná se o dlouhodobé doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.
 
Doučování je zajištěno pedagogickými pracovníky naší školy. Vždy po ukončení období  škola vyhodnocuje, jaký přínos to má na konkrétní žáky a jaký postup zvolí pro následující období. Doučování je zaměřeno na komunikační dovednosti v anglickém jazyce. V každém období byly doposud podpořeny vždy dvě skupiny žáků.
 
 
NPO