Národní plán obnovy – digitalizujeme školu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dotaci na: „POŘÍZENÍ UČEBNÍCH POMŮCEK VYUŽITELNÝCH PRO ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ DĚTÍ A JEJICH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ. 
 
Dotace je poskytována z prostředků státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které jsou kryty z rozpočtu Evropské unie – Next Generation EU, kromě prostředků z Národního fondu – Nástroje pro oživení a odolnost.
 
Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1.1.2022 do 31.12.2022 a to na neinvestiční výdaje. 
 

Cílem je vybavení školy pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí ve výuce nejen informatických předmětů a zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.

Žáci tak nyní mohou nyní pracovat v menších skupinkách nebo individuálně s moderními digitálními učebními pomůckami jako jsou například programovatelní roboti, microbity, digitální mikroskopy nebo školní experimentální systém.

NPO digitalizujeme školu