Přestup

Přestup k nám

Zájemci o studium na naší škole musí složit přijímací zkoušku na střední školu. Pokud jsou již přijatí na jinou střední školu, mohou zákonní zástupci žáka požádat o přestup k nám. Vzor žádosti o přestup na Gymnázium a SOŠZE Vyškov je v příloze. V případě, že se učební plány obou škol liší, mohou být uchazeči stanoveny rozdílové zkoušky. Žáci studující v zahraničí (na zahraniční střední škole) vyplní žádost o zařazení do oboru vzdělávání.

Přestup od nás

Žáci, kteří navštěvují nižší stupeň (prima-kvarta) plní ve škole povinnou školní docházku. Pokud se rozhodnou o přestup na základní školu musí podat řediteli gymnázia žádost o přestup na ZŠ. V případě přestupu na jinou střední školu dávají pouze oznámení o přestupu na jinou SŠ.

Žáci 4letého cyklu a vyššího stupně 8letého cyklu podávají na školu oznámení o přestupu na jinou SŠ.