NJ – Vyšší gymnázium

  1. Němčina je mateřským jazykem přibližně 100 milionů obyvatel, a tedy nejrozšířenějším jazykem v Evropě.
  2. Němčina je jazykem našich sousedů. V německy mluvících zemích je mnoho turisticky atraktivních cílů a na mnoha školách se nabízejí výměny žáků, které jim umožňují cestovat už během studia na střední škole.
  3. Němčina je jazykem vědy a výzkumu (2. nejdůležitějším po angličtině). Každá 10. kniha na světě je vytištěna německy.
  4. Němčina je jazykem kultury a umění, ať už se jedná o literaturu, hudbu nebo film.
  5. Učíme-li se cizí jazyk, lépe poznáváme svůj vlastní. O němčině to platí více než o jiných jazycích, neboť čeština převzala v průběhu staletí, kdy se v českých zemích mluvilo oběma těmito jazyky, mnoho výrazů (vyskytují se nejvíce v obecné češtině).
  6. Němčina byla jazykem slavných osobností, které se narodily na území Čech a Moravy. Jmenujme alespoň spisovatele Franze Kafku, skladatele Gustava Mahlera nebo přírodovědce Georga Mendela.
  7. Znalost němčiny vedle angličtiny přináší výhody na pracovním trhu, ať už se jedná o profese  v oboru služeb (cestovní ruch) nebo využití jazyka v obchodním styku.
  8. V roce 2011 otevřelo Německo a Rakousko pracovní trhy také pro obyvatele ČR. I krátkodobý pracovní pobyt v některé z německy mluvících zemí přináší cenné zkušenosti a zlepšuje vyhlídky na domácím pracovním trhu.
  9. Žáci zpravidla začínají angličtinou jako 1. cizím jazykem, a pokud zvolí jako 2. cizí jazyk němčinu, najdou v ní řadu podobností, neboť se jedná  o příbuzné jazyky.
  10. Německo poskytuje pro studenty řadu stipendií (např. Bosch-Stiftung), která je poměrně snadné získat. Využití takového stipendia znamená cenné zkušenosti. V rámci studia na vysoké škole si studenti povinně volí cizí jazyk/y. Nejčastěji se v nabídce objevují angličtina a němčina.