Vila-real – Michalovce 2007

 S potěšením můžeme nejen vyškovské veřejnosti oznámit, že v říjnu letošního roku nadějně odstartoval mezinárodní projekt „Poznejme se navzájem“, jehož se účastní studenti Gymnázia Vyškov, Gymnázia Pavola Horova ze slovenských Michalovců a středoškoláci ze španělského Villarrealu.

Nejprve navštívilo ve dnech 6. až 13. října 10 vyškovských studentů své španělské přátele ve Villarrealu. Kromě běžného života v této jihoevropské zemi, s nímž se seznámili ve svých hostitelských rodinách, poznali naši studenti také města Segorbe, Sagunt, Castellón, ale zejména krásnou a starobylou Valencii. Na radnici ve Villarealu je přivítal i starosta tohoto města Juan José Rubert Nebot.

Nedlouho poté, ve dnech 16. až 21. října, odjela další desetičlenná skupina vyškovských studentů na přátelské setkání se slovenskými hochy a děvčaty do Michalovců, které, jak známo, jsou také partnerským městem Vyškova. I zde byli studenti ubytováni v hostitelských rodinách. Poznali školu slovenských kamarádů, jejich město i přírodní a historické zajímavosti blízkého i vzdálenějšího okolí – například starobylý Bardejov, Muzeum A. Warhola v Medzilaborcích, Morské oko či Zemplínskou šíravu. Také zde byli naši studenti přijati nejvyšším představitelem města, primátorem Viliamem Záhorčákem.

Nutno dodat, že tyto výměnné pobyty nemají pouze rekreační účel – studenti v rámci zmíněných mezinárodních kontaktů pracují na projektech, vedoucích k poznání zemí jejich přátel a představení nejcharakterističtějších rysů vlastního regionu. Dodejme, že koncem listopadu se sejdou slovenští i španělští studenti s vyškovskými právě v našem městě, kde se společně budou podílet na akcích souvisejících se slavnostním připomenutím výročí bitvy u Slavkova.

Závěrem je nutno poděkovat Jihomoravskému kraji i Městu Vyškov, bez jejichž významné podpory by byl tento bezesporu užitečný projekt nemyslitelným. A samozřejmě se těšíme na další setkání…

 

Jana Kolčářová Radek Mikulka