Vila-real 2009

Ve dnech 7. až 21. října se několik z nás, studentů Gymnázia Vyškov, zúčastnilo spolu s Mgr. Klárou Skálovou a Mgr. Evou Formánkovou česko-španělského výměnného pobytu. První setkání se uskutečnilo před dvěma lety a díky oboustranné spokojenosti nic nebránilo jeho dalšímu pokračování. Letošním tématem bylo poznávání památek UNESCO, kterému jsme zasvětili jak první týden v České republice, tak následný týden ve Španělsku. V naší zemi jsme navštívili Prahu, Brno, Lednicko-Valtický areál, Olomouc, Kroměříž a samozřejmě i Vyškov, kde jsme byli přivítáni na radnici místostarostou Romanem Celým.

Po týdnu s našimi španělskými přáteli jsme se přesunuli do jejich trochu teplejší země, abychom mohli pokračovat v poznávání památek, seznamování se a procvičování našich jazykových znalostí. Nechyběla prohlídka partnerské školy IES Profesor Broch I Llop ve Villarealu, kde jsme se mohli zúčastnit několika vyučovacích hodin a následně tak porovnat způsob španělského a českého vzdělávání. Během dalších dnů jsme se podívali do Valencie, na středověké památky, trhy i do moderního oceánografického centra, do města Sagunt, Morella, San Mateo, a také se nám dostalo přijetí na radnici města Villarreal.

Při pobytu v rodinách našich výměnných studentů jsme se seznámili se španělskou kulturou a způsobem života, ale hlavně jsme navázali cenná přátelství a zpátky domů jsme si odvezli nezapomenutelné zážitky. Je tedy na místě poděkovat Jihomoravskému kraji a Městu Vyškov za výraznou finanční podporu při realizování mezinárodního projektu Poznejme se navzájem.

Charlota Blunárová, MA