Vyškov 2009

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem, jehož první kroky se datují do června 2006, je založen na spolupráci studentů a profesorů Gymnázia Vyškov, slovenského Gymnázia Pavla Horova v Michalovcích  a IES Profesor Broch I LlopVillareal ve Španělsku. Projekt je realizován především formou pravidelných výměnných pobytů (česko – slovenských každoročně a česko – španělských jednou za dva roky) spojených s poznáváním zemí a regionů partnerských škol.

V říjnových dnech letošního roku se podařilo na gymnáziu uskutečnit další česko – slovensko – španělské setkání. Španělští studenti a profesoři strávili v naší zemi týden od 7. do 14. října 2009, slovenští od 12. do 16. října 2009. Dominantním tématem setkání roku 2009 jsou památky UNESCO. Španělsko – česká skupina navštívila Prahu, Brno, Lednicko – valtický areál, Slavkov u Brna a Vyškov. Slovensko – česká skupina poznávala Brno, Slavkovské bojiště a Vyškov. Obě dvě skupiny společně si prohlédly města Olomouc a Kroměříž. Ve Vyškově byli účastníci projektu přijati na radnici starostou RNDr. Petrem Hájkem a místostarostou Romanem Celým; setkání se rovněž  zúčastnili Mgr. Petr  Bařinka, vedoucí oddělení kultury a památkové péče, dále Ing. Petra Lakomá, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, a mluvčí vyškovské radnice Ing. Dana Bednářová. Ve středu 14. října odletěli vyškovští studenti s Mgr. Klárou Skálovou a Mgr. Evou Formánkovou společně se svými španělskými přáteli do Villarealu. Druhá skupina vyškovských účastníků projektu  odjede počátkem listopadu s Mgr. Janou Kolčářovou a PhDr. Radkem Mikulkou do Michalovců.

 Výše jmenovaní koordinátoři děkují Jihomoravskému kraji a Městu Vyškov za výraznou finanční podporu při realizování tohoto mezinárodního projektu.

 

Mgr. Jana Kolčářová