Uvolnění z výuky

Uvolnění z výuky – odchod z vyučování

 • žádost odevzdá žák třídnímu učiteli nebo vyučujícímu, z jehož hodiny odchází
 • absence musí být  omluvena ve studijním průkazu

Uvolnění z výuky na více dní

 • žádost odevzdá žák třídnímu učiteli
 • do 5 dnů povoluje třídní učitel
 • nad 5 dnů povoluje ředitel školy
 • absence musí být  omluvena ve studijním průkazu

Uvolnění z výuky tělesné výchovy

 • přílohou musí být potvrzení od lékaře
 • platí maximálně pro jeden školní rok
 • žádost o uvolnění se podává třídnímu učiteli
 • žák má na vysvědčení u předmětu tělesná výchova místo známky napsáno uvolněn/a

Uvolnění z náhradní výuky

 • pokud je žák uvolněn z výuky TV ze zdravotních důvodů bude navštěvovat náhradní výuku nebo se účastnit výuky tělesné výchovy v rámci svých možností (měřit výkony apod.)
 • v případě, že jde o hodiny na začátku nebo na konci výuky dle rozvrhu žáka, může zákonný zástupce žáka požádat o jeho uvolnění z náhradní výuky
 • žák, který je uvolněn z náhradní výuky, se v prostorách, které škola využívá pro vzdělávání žáků, pohybuje v tuto dobu v režimu návštěv, škola za žáka po tuto dobu nenese odpovědnost

Přílohy