Ukončení studia

Žáci, kteří navštěvují nižší stupeň (prima-kvarta) plní ve škole povinnou školní docházku. Pokud se rozhodnou o přestup na základní školu musí podat řediteli gymnázia žádost o přestup na ZŠ. V případě přestupu na jinou střední školu dávají pouze oznámení o přestupu na jinou SŠ.

Žáci 4letého cyklu, vyššího stupně 8letého cyklu a oborů SOŠ podávají na školu oznámení o přestupu na jinou SŠ nebo oznámení o ukončení studia, pokud dále nepokračují ve studiu na jiné střední škole.

Přílohy