Přerušení studia

O přerušení studia žádá zákonný zástupce žáka a rozhoduje o něm ředitel školy. Vzdělávání lze přerušit nejdéle na období 2 let. Po dobu přerušení není žák žákem školy.

Přílohy