Posudek na akce

Posudek o zdravotní způsobilosti pro žáky do 15 let je potřeba vyplnit na všechny akce, které trvají 5 a více dní nebo se jich účastní více jak 30 osob.

Posudek potvrzuje lékař, jeho platnost je jeden rok.Lze použít i posudek z letního tábora, pokud bude mít v době konání akce platnost.

Přílohy