Když se stane neštěstí – příručka Hasičského záchranného sboru

„Připravujeme se na mimořádné události anebo krizové situace a jejich důsledky“.