JCMM

Projekt Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu s názvem Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK je zaměřen na nadané středoškoláky se zájmem o přírodovědné a technické obory a na jejich učitele.

Žákům nabízí široké spektrum aktivit (stáže exkurze, e-learningové kurzy, interdisciplinární soutěž), u kterých jsou odbornými garanty pedagogičtí a vědečtí pracovníci z řad vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR. Spolupráce s

akademickým prostředím přináší pro žáky značné výhody v podobě výjimečné příležitosti rozvíjet své nadání na odborných pracovištích. Učitelům pomáhá identifikovat nadané žáky, zajišťuje lepší dostupnost informací o aktivitách pořádaných pro žáky se zájmem o vědu, pomáhá získat kontakty na kolegy z jiných škol zabývající se talenty a předávat zkušenosti.

JCMM poskytuje žákům i učitelům přehledně na svých webových stránkách informace o akcích z přírodovědných a technických oborů pro žáky i samotné učitele SŠ, o SOČ, apod.

JCMM logo