Informace pro žáky budoucích 1. ročníků SOŠ

Schůzky s rodiči žáků budoucích prvních ročníků jsou naplánovány na 7.  a 8. června – viz https://www.gykovy.cz/2022-05-30-schuzky-s-rodici-budoucich-prvnich-rocniku/.   Výuka ve školním roce 2022/23 začíná 1. září 2022 v kmenových třídách. Rozpis kmenových tříd bude vyvěšen ve vestibulu školy. Aktuální informace k výuce jsou dostupné v LMS kurz Info. Dokumenty ke stažení:   Adaptační pobyty 1. ročníků Žáci 1. ročníků se zúčastní v září adaptačního pobytu, který pro naši školu pořádá organizace Podané ruce. Propozice ke stažení zde.