Rekonstrukce státu

Problémy současné Afriky jsou pravidelnou součástí zpráv, i když někdy poněkud v pozadí za regiony více obdařenými nalezišti ropy a disponujícími účinnějšími zbraněmi. Epidemie AIDS, nízká gramotnost, chudoba, politická nestabilita, válečné konflikty atd. atd. Kvartáni a třeťáci se v dějepise seznámili s obecnými trendy, které měly vliv na další vývoj Afriky od pol. 20. stol. a pokusili se sestavit časovou osu dějin fiktivního státu na tomto kontinentu. Žádná skupina neměla problém s vystižením zákonitých dějů a výsledky jejich práce se většinou nápadně podobaly dějinám skutečných států v Africe. Výsledky i průběh práce si můžete prohlédnou ve fotogalerii.

Lekce čerpána z příručky globálního rozvojového vzdělávání Společný svět, Člověk v tísni, Praha 2004.