Informace k optimalizaci středních škol

 Od 1. 7. 2012 dochází ke sloučení Gymnázia Vyškov a SŠZZE. Nová škola bude mít název Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov.

Škola bude otevírat tyto obory:

  • Gymnázium 4leté
  • Gymnázium 8leté
  • Zdravotnický asistent
  • Zdravotnické lyceum
  • Agropodnikání
  • Obchodní akademie

Zdravotnické obory budou vyučovány v prostorách budovy na nám. Svobody 50. Třídy nižšího stupně gymnázia se přestěhují z budovy Purkyňova – všechny třídy gymnázia a obory Agropodnikání a Obchodní akademie budou umístěny v komplexu budov na Komenského.