Učební plán

PředmětNižší gymnáziumVyšší gymnázium
 IIIIIIIVV / 1VI / 2VII / 3VIII / 4
Český jazyk5(1)5(1)4(1)4(1)4(1)4(1)4(1)4(1)
Anglický jazyk4(4)4(4)4(4)4(4)3(3)3(3)3(3)4(4)
Druhý cizí jazyk

(německýruskýfrancouzskýšpanělský)
 – –   3(3) 3(3) 3(3) 3(3)3(3)4(4) 
Občanská výchova / Společenské vědy 1 1 11121
Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2
Matematika 5(1) 5(1) 4(1) 5(1) 4(1) 4(1)   4(1)4(1) 
Fyzika 2 2 2 23(1)23(1)
Chemie – 2   2 3(1) 3(1)2  –  
Biologie   2  2 2  2 2 3(1)3(1)
Informatika 1(1) 1(1)  1(1) 1(1) 2(2)2(2)– 1(1)
Hudební výchova 1 1 1 1 11 –– 
Výtvarná výchova 2 1 1 1 –– 
Tělesná výchova 3(3) 2(2)2(2)   2(2)2(2)  2(2)  2(2)  2(2)  
Volitelné předměty – – –– – – 4(4) 6(6)
Volitelný blok6
Celkem hodin3029313233333432

(v závorkách je uveden počet dělených hodin)

Od šk. roku 2012/13 se podle ŠVP učí již všechny třídy.