Učební plán GYM

 

Předmět Nižší gymnázium Vyšší gymnázium
I II III IV V 1 VI 2 VII 3 VIII 4
Český jazyk 5(1) 5(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1)
Anglický jazyk 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 3(3) 3(3) 3(3) 4(4)
Druhý cizí jazyk
(německý, ruský, francouzský, španělský)
 –  –    3(3)  3(3)  3(3)  3(3) 3(3) 4(4) 
Občanská výchova / Společenské vědy  1  1  1 1 1 2 1
Dějepis  2  2  2  2
Zeměpis  2  2  2  2
Matematika  5(1)  5(1)  4(1)  5(1)  4(1)  4(1)    4(1) 4(1) 
Fyzika  2  2  2  2 3(1) 2 3(1)
Chemie  –  2    2  3(1)  3(1) 2   –  
Biologie    2   2  2   2  2  3(1) 3(1)
Informatika  1(1)  1(1)   1(1)  1(1)  2(2) 2(2) –  1(1)
Hudební výchova  1  1  1  1  1 1  – – 
Výtvarná výchova  2  1  1  1  – – 
Tělesná výchova  3(3)  2(2) 2(2)    2(2) 2(2)   2(2)   2(2)   2(2)  
Volitelné předměty  –  –  – –  –  –  4(4)  6(6)
Volitelný blok 6
Celkem hodin 30 29 31 32 33 33 34 32

(v závorkách je uveden počet dělených hodin)

Od šk. roku 2012/13 se podle ŠVP učí již všechny třídy.