ŠVP ZV verze 4.0 – prima až kvarta, platný od 1. 9. 2013

Svazek I.

1. Charakteristika školy

2. Charakteristika ŠVP

3. Vlastní hodnocení školy

4. Hodnocení žáků

5. Slovníček

6. Seznam použitých zkratek

7. Seznam aktualizací

Svazek II.

1. Učební plán

2. Průřezová témata

3. Učební osnovy