Nepovinné předměty NG

Aktuální informace k volbě nepovinných předmětů najdete v  Moodle – kurz Info.  Žáci si vybírají z nabídky předmětů pro příslušný školní rok, který vychází z následujícího seznamu všech nepovinných předmětů:

Teraristika

 • rozsah: 1 h týdně
 • ročník: prima-kvarta
 • náplň: Chov domácích i cizokrajných živočichů, studium chování zvířat, ekologie v praxi, poznávání okolní přírody (rostlin a živočichů, jejich řazení do systému), poznávání ohrožených zvířat a chráněných rostlin.

Sportovní hry

 • rozsah: 2 h týdně
 • ročník: prima-sekunda
 • náplň: Nácvik činnosti jednotlivce u sportovních her, pravidla, kondiční a posilovací cvičení.
 • rozsah: 2 h týdně, čtvrtek 8-9 VH
 • ročník: tercie-kvarta
 • náplň: Zdokonalování se ve sportovních hrách, příprava na soutěže, kondiční a posilovací cvičení.

Fitness

 • rozsah: 1 h, 1x týdně (středa)
 • ročník: kvarta, kvinta, sexta, 1R, 2R
 • náplň: cvičení s hudbou zaměřené na formování postavy, zlepšení a udržení kondice:  zumba, fitness zumba, aerobic, dance aerobic, step aerobic, bodybuilding, bodystyling, cvičení s overbally a gymbally, …

Náboženství

 • rozsah: 1 h týdně
 • ročník: prima-kvarta