Informace pro žáky budoucích 1. ročníků 2023/24 GYM

Schůzky s rodiči žáků budoucích prvních ročníků jsou naplánovány na 7.  června – viz https://www.gykovy.cz/2023-04-30-schuzky-s-rodici-budoucich-prvnich-rocniku/.   Výuka ve školním roce 2023/24 začíná 4. září 2023 v kmenových třídách. Rozpis kmenových tříd bude vyvěšen ve vestibulu školy. Aktuální informace k výuce jsou dostupné v LMS kurz Info.

Dokumenty ke stažení:

Přírodovědná praktika prim

Žáci primy se zúčastní v září přírodovědného praktika.  Podrobnější informace jsou ke stažení zde pro OZON i GATE.

Adaptační pobyty 1. ročníků

Žáci 1. ročníků GYM se zúčastní v září adaptačního pobytu, který pro naši školu pořádá organizace Maják.

Důležité informace jsou obsaženy v propozicích. Pro zpracování osobních údajů je nutný souhlas – viz propozice.

V případě jakýchkoliv komplikací či problémů je možné kontaktovat pracovníka Majáku Romana Chelíka (mail: chelik@svcvyskov.cz).