Europass – dodatek k osvědčení

Dodatek k osvědčení je dokument, který doplňuje  vysvědčení o maturitní zkoušce.

Výhody dodatku k osvědčení:

  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).
  • Využijete ho při hledání práce, brigády nebo dalšího studia především  u zahraničních firem.
  • Na rozdíl od známek dodatek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.