Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří Gymnázia a SOŠZE Vyškov proběhne dne 9. února 2016 od 10:30 hod. do 17:30 hod. v budovách Komenského 7 a Komenského 16. V rámci programu je připravena stezka labyrintem poznání, ukázkové hodiny, měření tlaku a glykémie, zjišťování krevních skupin, práce fiktivních firem i ukázky první pomoci. V aule gymnázia proběhne soutěžní výstava výtvarných prací žáků.

Srdečně zveme!

Přijímací řízení nanečisto

Studenti 4. ročníku Gymnázia SOŠZE Vyškov, oboru Obchodní akademie, si vyzkoušeli, jaké to je účastnit se výběrového řízení na vybranou pracovní pozici.

První setkání s praxí

Na mou první praxi jsem se velice těšila. Jako studentka druhého ročníku oboru obchodní akademie na Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické Vyškov jsem první praxi vykonávala ve firmě TSM, spol. s r. o., která nám vytvořila moderní a velice příjemné pracovní prostředí.

S basketbalem až do krajského kola

V letošním školním roce jsme se opět zúčastnily okresního kola v basketbale. Sestavily jsme kvalitní dívčí tým a postoupily jsme do krajského kola, které se konalo 7. 1. 2016 v Brně.

Předvánoční „tělocvik“

V posledním měsíci roku 2015 se žáci všech ročníků zdravotnických oborů vydali na netradiční hodinu tělesné výchovy. Žáci zamířili do Squash Centra ve Vyškově, kde si mezi sebou poměřili své síly v bowlingu, především mezi asistenty a lyceány. Celý čas zde panovala skvělá atmosféra, všichni se náramně bavili a samozřejmě nechybělo ani závěrečné focení.

Mezinárodní Vánoce na vyšším gymnáziu

V pátek 18. prosince 2015 se v aule gymnázia rozezněla známá koleda Tichá noc ve čtyřech světových jazycích. Studenti maturitních ročníků se sešli na tradiční oslavě „Mezinárodní Vánoce.“ Příjemnou předvánoční atmosféru doplňovaly vánoční speciality z Německa, Španělska, Francie a Ruska.

Bádensko – Württembersko aneb jak na reálie v němčině

Bádensko-Württembersko je jedna z 16 spolkových zemí Německa. Hlavním městem je historická metropole Stuttgart. Znalost reálií této země se stala tématem soutěže, kterou vyhlásilo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.  Studenti 2. a 3. ročníku obchodní akademie Gymnázia a SOŠZE Vyškov se zapojili jak do zeměpisné soutěže „Hledat a najít“, která probíhala  on-line, tak do soutěže „Umělecká tvorba“. Cílem této části soutěže bylo vytvořit obraz krajiny či nové pohledy na krajinu uvedené spolkové země. 

Tuta Via Vitae

V tomto školním roce byla vyhlášena nová soutěž, která se týká ochrany člověka za mimořádných událostí a příbuzných témat s názvem Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU.

Soutěž je realizována za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a institucí v požární ochraně, civilní obraně, bezpečností problematice státní, bankovní i soukromé a zdravotní problematice.

Ve školních kolech soutěžili studenti jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které pak soutěží v dalších kolech týmově.

Vida VIDU

V listopadu se třída tercie A vydala v rámci hodin fyziky a biologie do vědeckého centra VIDA v Brně. Proč se centrum nazývá VIDA? To je jednoduché. Přece kvůli zvolání, které pronesete u spousty pokusů, které si můžete vyzkoušet na vlastní kůži. „VIDA! To jsem nevěděl.“  Tuto větu zde pronesete každou chvíli. Důvodů je tu dost.

Oživlá historie - Vyškov v roce 1805

MKS Vyškov, Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov, město Vyškov a kluby vojenské historie připravily pro vyškovské publikum již tradiční vzpomínkovou akci Vyškov v roce 1805, která byla připomínkou 210. výročí bitvy u Slavkova a událostí, které se k ní vztahovaly.

Stránky