BI – Učebnice

1. ročník

Povinná literatura

  • Jan Jelínek, Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia, Olomouc s.r.o., 2006

Doporučená literatura

  • Lubomír Kincl, Miloslav Kincl, Jana Jakrlová: Biologie rostlin, Fortuna 2000
  • Hana Hančová, Marie Vlková: BIOLOGIE I. v kostce, Fragment, 2007

 

2. ročník

Povinná literatura

  • Jan Jelínek, Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia, Olomouc, 2006

3. ročník

Povinná literatura

  • Jan Jelínek, Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia, Olomouc, 2006

Doporučená literatura

  • Ivan Novotný, Michal Hruška: Biologie člověka pro gymnázia, Fortuna, 2002

4. ročník

Povinná literatura

  • Jan Jelínek, Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia, Olomouc, 2006

Doporučená literatura

  • Jan Šmarda: Genetika pro gymnázia, Fortuna 2003
  • Jiří Šlágr a kol. Ekologie pro gymnázia, Fortuna, 2003
  • Hana Hančová, Marie Vlková: BIOLOGIE I. v kostce, Fragment, 2005