Obchodní akademie

Obchodní akademie připravuje žáky na povolání zaměřená na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích.