Lunch

Vedoucí stravování

Stravovací zařízení

Přihlašování a odhlašování  

Přihláška na stravování (formulář pro registraci strávníka) je ke stažení v příloze tohoto dokumentu. Přihlášku na obědy lze během prázdnin zaslat emailem a následně od přípravného týdne podepsaný originál doručit osobně vedoucí stravování. Pro všechny zaregistrované strávníky, kteří mají na stravovacím kontě dostatek finančních prostředků jsou obědy automaticky přihlášeny. Odhlašování obědů se provádí:
  • do 12:00 hod. na následující den pomocí čipu na terminálu, či přes internetovou aplikaci (návod je v příloze), heslo do internetové aplikace obdrží strávník při aktivaci čipu u vedoucí stravování.
  • výjimečně, a to z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti, lze odhlásit stravu do 7:00 hod. příslušného dne na tel. č. 517 307 039.

Ceny pro školní rok 2019/2020

Cena jednoho oběda činí:
  • Žáci 11-14 let                        29,00   Kč
  • Žáci 15 + a dospělí              31,00   Kč
Pro trvalé nebo jednorázové měsíční příkazy z účtu platí částka:
  • Žáci 11-14 let                        600,00  Kč
  • Žáci 15 +                                650,00  Kč